Firmware 2.0 update Nikon Z8

Gepubliceerd op 8 februari 2024 om 11:23

7 februari 2024: 

Nikon kondigt vandaag de nieuwe firmwareversie 2.00 aan voor de full-frame systeemcamera Z 8.

Deze nieuwe firmware is de eerste grote update voor de Z 8 sinds de lancering van de camera en biedt gebruikers diverse extra’s en verbeteringen bij het maken van foto’s en video’s. Zo zijn de geavanceerde functies toegevoegd die ook te vinden zijn op de Nikon Z 9 en de Nikon Z f modellen.

 

Firmwareversie 2.00 voor de Z 8 komt o.a. met:

Een speciale functie voor vogelfotografen. Deze functie is toegevoegd aan de AF-onderwerpdetectie en verbetert de vogeldetectieprestaties in vlucht of rust bij diverse contrastrijke achtergronden, zoals in bossen, rotsachtige bergen en onder andere moeilijke omstandigheden. Hierdoor kunnen gebruikers haarscherpe opnamen maken die alle verwachtingen overtreffen, ook van unieke vogels die lastig te herkennen zijn.

Een nieuwe functie voor het maken van automatische opname die we eerder al zagen bij de Z 9. Hiermee kun je automatisch foto’s maar ook video’s maken door diverse opname criteria zoals beweging, afstand en onderwerpdetectie te selecteren. Deze opties kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden gebruikt om zonder tussenkomst van de gebruiker opnames te maken.

De nieuwe Pixel-Shift-opnamefunctie waarmee foto’s met een zeer hoge resolutie gecreëerd kunnen worden en waarbij met speciale software meerdere NEF (RAW)-bestanden worden samengevoegd. Dit is ideaal voor het vastleggen van beelden met diepe kleuren, texturen en structuren zoals architectuur-, kunst- en product fotografie.

De nieuwe Picture Control instelling voor portretten met rijke tonen zorgt ervoor dat de fijnste details worden behouden, ideaal voor portretfotografie.

Daarnaast kunnen gebruikers nu nog meer functies toewijzen aan de aangepaste bediening en is de optie toegevoegd om de zoomfunctie te sluiten met een halve druk op de ontspanknop, wat het bedieningsgemak van de Z 8 nog verder verbetert.

 

Onderstaand de uitgebreide update:

■ Stille fotografie

 • [Opname met pixelverschuiving] toegevoegd aan het foto-opnamemenu.
 • Nieuwe picture controls toegevoegd.
 • [Vogels] toegevoegd aan [Opties voor AF-onderwerpdetectie] in het foto-opnamemenu.
 • De maximale zoomfactor van de opnameweergave is nu 400%.
 • [Automatisch opname maken] toegevoegd aan het foto-opnamemenu. Gebruikers kunnen opnamecriteria selecteren uit [Beweging] (de richting waarin het onderwerp beweegt), [Afstand] (hoe ver het onderwerp van de camera verwijderd is) en [Onderwerpdetectie] (of er al dan niet een bepaald type onderwerp wordt gedetecteerd), en dan maakt de camera automatisch foto’s wanneer hij onderwerpen detecteert die aan de geselecteerde criteria voldoen. Houd er rekening mee dat [Afstand] beschikbaar is op NIKKOR Z-objectieven en mogelijk niet functioneert zoals verwacht bij gebruik op andere objectieven. De beeldvelden [FX (36×24)] en [DX (24×16)] zijn beschikbaar bij automatische opname.
 • De tijdsduur waarin de camera doorgaat met het plaatsen van beelden in een buffer voordat opname wordt gestaakt tijdens de voor-ontspan opnamefase voor snelle beeldopname + is verlengd van 30 naar 300 secondes.
 • [Groot] toegevoegd aan de opties voor afmetingen die beschikbaar zijn voor [Functie tweede sleuf] > [JPEG eerste - JPEG tweede] in het foto-opnamemenu.
 • Nieuwe stapgroottes voor bracketing toegevoegd voor gebruik tijdens automatische bracketing met [AE- en flitsbracketing], [AE-bracketing] of [Flitsbracketing] geselecteerd voor [Inst. voor autom. bracketing]. Deze wijziging is ook van toepassing op [Intervalopname] > [Opties] > [AE-bracketing] > [Stapgrootte].

 

 Video-opname

 • Nieuwe picture controls toegevoegd.
 • [Vogels] toegevoegd aan [Opties voor AF-onderwerpdetectie] in het video-opnamemenu.
 • De maximale zoomfactor van de opnameweergave is nu 400%.
 • [Automatisch opname maken] toegevoegd aan het video-opnamemenu. Gebruikers kunnen opnamecriteria selecteren uit [Beweging] (de richting waarin het onderwerp beweegt), [Afstand] (hoe ver het onderwerp van de camera verwijderd is) en [Onderwerpdetectie] (of er al dan niet een bepaald type onderwerp wordt gedetecteerd), en dan neemt de camera automatisch video op wanneer hij onderwerpen detecteert die aan de geselecteerde criteria voldoen. Houd er rekening mee dat [Afstand] beschikbaar is op NIKKOR Z-objectieven en mogelijk niet functioneert zoals verwacht bij gebruik op andere objectieven. De beeldvelden [FX] en [DX] zijn beschikbaar bij automatische opname.
 • Opties voor lage ISO-gevoeligheid toegevoegd aan [ISO-gevoeligheid instellen] > [ISO-gevoeligheid (stand M)] voor gebruik tijdens N-Log video-opname.
 • Het bereik van snelheden die beschikbaar zijn voor Hi-Res Zoom gewijzigd.
 • Slow motion video-opname toegevoegd.

 

 Weergave

 • [Weergavesnelheid] toegevoegd in het videoweergavemenu “i”.
 • [Automatische beeldrotatie] toegevoegd in weergavemenu.
 • [Opties automatische serieweergave] toegevoegd aan [Serieweergave] in het weergavemenu.
 • Wijzigingen aangebracht in de items [Selecteren v. upload n. computer] en [Selecteren voor upload (FTP)] in het “i”-weergavemenu en [Select. v. upload m. prior. n. computer] en [Select. v. upload m. prioriteit (FTP)] toegevoegd.

 

 Knoppen

 • De optie [Half indr. om zoom te annul. (MF)] toegevoegd aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.] in posities d18 en g17.
 • [Randdikte scherpstelpunt] toegevoegd aan a11 [Weergave scherpstelpunt] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
 • Er zijn wijzigingen aangebracht in hoe een volledige formattering wordt uitgevoerd met [Geheugenkaart formatteren] in het [SETUP-MENU].
 • Witbalans en belichtingscorrectie kunnen nu worden aangepast terwijl de opnamefunctie-instellingen worden opgeroepen.
 • Ondersteuning toegevoegd voor de functie powerzoom op powerzoom-objectieven.
 • Een item [Belichtingsvertragingsstand] toegevoegd aan het [MENU PERSOONLIJKE INST.] in positie d6.
 • Toegevoegd aan de aangepaste knoppen en functies die kunnen worden toegewezen via de volgende items in het [MENU PERSOONLIJKE INST.]. Er zijn ook nieuwe reset-opties toegevoegd.
  • - f2[Aangepaste knoppen (opname)]
  • - f3[Aangep. knoppen (weergave)]
  • - g2[Aangepaste knoppen]
  •    Kies [Voorkeurscherpstelpunt] of [Voork.scherpst.pt (gezichtprior.)] voor f3 [Aangep. knoppen (weergave)] > [Hoofdinstelschijf] of [Secundaire instelschijf] > [Zoomstand d. beelden bladeren].
   De instellingen voor f3 [Aangep. knoppen (weergave)] > [Hoofdinstelschijf] of [Secundaire instelschijf] > [Door beelden bladeren] kunnen nu worden toegepast tijdens zoomweergave.
 • Er zijn updates aangebracht in [Objectief zonder CPU] in het [SETUP-MENU].
 • De tekenlimiet voor “Category”-invoergegevens in IPTC-voorinstellingen is verhoogd van 3 tot 256.
 • Het item [Camerageluiden] in het [SETUP-MENU] is gereorganiseerd door de toevoeging van nieuwe opties, waaronder nieuwe geluiden en aanpassing van het volumeniveau voor de elektronische sluiter.

 

■ Weergaves

 • Informatie toegevoegd over de scherpstelafstand aan de aanduiding voor scherpstelafstand die wordt weergegeven tijdens  handmatige scherpstelling.
 • De optie die is geselecteerd voor [Grootte zoekerweergave] (voorheen [Grootte zoekerweergave (foto Lb)]) in het [SETUP-MENU]  is nu ook van toepassing in video- en weergavestanden.

 

■ Netwerk (ook NX Field)

 • Er verschijnt nu een waarschuwing wanneer de verbinding met een ATOMOS AirGlu BT-accessoire instabiel is of wordt onderbroken.
 • ATOMOS AirGlu BT-accessoires en MC-N10 handgrepen afstandsbediening kunnen nu samen worden gebruikt.
 • Wijzigingen en toevoegingen aangebracht in het item [Verbinden met FTP-server] in het [NETWERKMENU].
 • De procedure gewijzigd die gebruikt werd voor het configureren van de camera voor gesynchroniseerde ontspanning, waardoor het  aantal groepen dat aangemaakt kan worden naar twintig wordt uitgebreid, terwijl het aantal camera’s in elke groep dat kan worden  bediend vanaf de hoofdcamera tot zestien is uitgebreid.
 • [Copyrightinformatie overschrijven] onder [Verbinden met andere camera's] toegevoegd in het [NETWERKMENU].

 

■ App-gerelateerde wijzigingen

Bij NX MobileAir:

 • toont de live-view-weergave van de camera voor de fotostand nu de NX MobileAir-status en
 • kunnen camera-instellingen die op een geheugenkaart zijn opgeslagen met [Menu-instellingen opslaan/laden] nu worden  gedownload naar het smartapparaat of gekopieerd vanaf het smartapparaat naar de geheugenkaart van de camera met NX MobileAir.

 

■ Andere wijzigingen

 • De tijd dat de opnameweergave donker wordt nadat de sluiter wordt ontspannen wanneer [ON] is geselecteerd voor [Flikkerreductie voor foto's] in het [FOTO-OPNAMEMENU] is korter.
 • De accuraatheid verbeterd van [3D-tracking] voor kleine, snel bewegende onderwerpen wanneer [Automatisch], [Mensen], [Dieren] of [Vervoermiddel] wordt gekozen voor [Opties voor AF-onderwerpdetectie] en geen onderwerp van het geselecteerde type wordt gedetecteerd.
 • Scherpstelvergrendeling verbeterd met flikkerdetectie in de lage snelheid continue ontspanstand.
 • Andere verbeteringen aangebracht in de werking van automatische scherpstelling en de betrouwbaarheid ervan.
 • Een probleem opgelost dat soms ervoor zorgde dat de zoeker donker werd tijdens weergave wanneer [Automatisch] werd geselecteerd voor [Helderheid zoeker].
 • Het is nu gemakkelijker om de juiste belichting te krijgen vanaf de eerste opname tijdens intervalopname met hoog contrast instellingen of instellingen die donker genoeg zijn voor sterrenlichtweergave.
 • De histogramweergave is niet meer beschikbaar wanneer sterrenlichtweergave is ingeschakeld.
 • De waarschuwing video lage capaciteit gewijzigd zodat deze nu wit op een rode achtergrond wordt weergegeven wanneer er minder dan een minuut resteert. De waarschuwing wordt nu ook weergegeven wanneer er geen opname bezig is.
 • Gebruikers beschikken nu over meer nauwkeurige bediening wanneer ze met de voortgangsbalk door video’s heen scrollen tijdens weergave.
 • Wanneer [AF-veldstand] is ingesteld op [3D-tracking] en het menselijke onderwerp groot is ten opzichte van het kader en er meerdere ogen in de buurt van het tracking scherpstelpunt worden gedetecteerd, zal de camera prioriteit geven aan scherpstellen op het oog dichter bij het punt.
 • Het RGB-histogram is nu gemakkelijker te bekijken wanneer [Stand 1] of [Stand 2] wordt geselecteerd voor d11 [Warme schermkleuren] in het [MENU PERSOONLIJKE INST.].
 • De volgende problemen verholpen:
  • - Foto's die zijn gemaakt met intervalfotografie kunnen soms onderbelicht zijn.
  • - Soms flitst de flitser niet tijdens focus-shift.
  • - De scherpstelpositie keerde onbedoeld terug naar de opgeslagen positie met behulp van [Scherpstelpositie opslaan] als de stand-by-timer was verlopen terwijl er stroom werd geleverd via USB en een WR-R10 was bevestigd.
  • - Optimale belichting kon soms niet worden bereikt bij serieopnamen of opnamen met focus-shift.
  • - Door het indrukken van de AF-ON-knop werd weergave onmiddellijk beëindigd wanneer [Weergave] werd toegewezen aan [AF-ON-knop] en [Prioriteit aan zoeker (2)] werd geselecteerd voor monitorstand.
  • - Sluiter ontspannen werd soms uitgeschakeld wanneer “Bulb” werd geselecteerd voor sluitertijd.
  • - Scherpstelpuntselectie met behulp van de multi-selector en de secundaire selector was niet beschikbaar als een aanraakbewerking werd uitgevoerd met behulp van [Scherpstelpunt plaatsen] wanneer [3D-tracking] werd geselecteerd voor AF-veldstand.
  • - Waarden voor fijnafstemming ingesteld in [Opties voor AF-fijnafstelling] in het setup-menu waren niet van toepassing wanneer het onderwerp werd gedetecteerd met [Breedveld-AF (S)], [Breedveld-AF (L)], [Breedveld-AF (C1)] of [Breedveld-AF (C2)] geselecteerd voor [AF-veldstand].

 

Al met al een serieuze update waar we met zijn allen heel blij van worden.

Via onderstaande button is de update te downloaden: Via onderstaande link is de update te downloaden (Van officiële Nikon site).


Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.